เทคโนโลยี

16 ปีแห่งการวิจัย

เทคโนโลยีของไบโอเจนท์เป็นผลิตผลจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเรเก้นสบวร์ก ประเทศเยอรมัน และเป็นที่ รู้จักแพร่หลายในกลุ่มนักวิจัยด้านกีฏวิทยาทั่วโลกมานานกว่า 16 ปี
เครื่องจับยุงที่ทำงานโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวล่อ จะสามารถจับยุงได้หลากหลายสายพันธุ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุงลาย การควบคุมปริมาณยุงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำการดักจับยุงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีของไบโอเจนท์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อจับยุงตัวเมีย

เครื่องจับยุงไบโอเจนท์เลียนแบบลมหายใจมนุษย์ และ หลักการนำพาความร้อนและปล่อยทิศทางลมเพื่อการ ล่อและดักจับซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งกระบวนการนี้จะทำให้เครื่องปล่อยกลิ่นออกทางด้่นบนของเครื่อง และดูดจับยุงลงตรงกลางเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญของเครื่องจับยุงไบโอเจนท์ 4 ประการ ดังนี้ พัดลมขนาดเล็ก ความต่างของสีขาวดำบนหน้า เครื่อง กลิ่นเหงื่อเทียม และก้าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่เหมาะสม

ร่างกายมนุษย์กระจายความร้อน

เลียนแบบการกระจายความร้อนของร่างกายมนุษย์ออกสู่ด้านนอก

คนที่ใส่เสื้อผ้าสีดำจะน่าดึงดูดกว่า

ยุงจะถูกดึงดูดด้วยสีดำ

สาเหตุที่ทำให้มนุษย์
โดนยุงมากัด

นำมาสู่กับดักเพื่อล่อยุง

จากผลการวิจัยของไบโอเจนท์

กลิ่นเหงื่อ

สารประกอบของเหงื่อเทียมได้รับการยืนยันจากองค์การอาหารและยาว่าไม่ใช่วัตถุอันตราย

คาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจ

เลียนแบบการหายใจออกของมนุษย์

กระจายความร้อนของร่างกายมนุษย์

ถูกเลียนแบบโดยระบบการกระจายกลิ่นทางด้านบนของเครื่อง

พัดลมขนาดเล็กที่ใช้กำลังไฟเพียง 4 วัตถ์ จะดูดเอาอากาศลงไปที่ตรงกลางเครื่อง อากาศที่หมุนเข้าใปภายในจะนำพากลิ่นเหงื่อเทียม แล้วส่งอากาศย้อนกลับขึ้นไปผ่านหน้าเครื่องด้านบน กระบวนการนี้เป็นการเลียนแบบการกระจายความร้อนของร่างกายมนุษย์ออกสู่ด้านนอก กระบวนการนี้เองที่ทำให้ยุงเข้าใจว่าเครื่องนี้คือคนหนึ่งคนจริงๆ

กลิ่นเหงื่อเทียม

สารประกอบของเหงื่อเทียมได้รับการยืนยันจากองค์การอาหารและยาว่าไม่ใช่วัตถุอันตราย

กลิ่นเงื่อจะถูกบรรจุอยู่ในห่อสีขาวซึ่งจะวางไว้ที่ช่องใส่กลิ่นตรงกลางเครื่องด้านล่าง ขณะที่พัดลมในเครื่องจะ ทำหน้าที่กระจายกลิ่นให้โชยออกไปทางหน้าเครื่องเพื่อล่อยุงให้เข้ามาติดกับดัก

ความต่างของสีขาวดำ

ยุงจะบินเข้าหาสีดำด้วยพฤติกรรมตามธรรมชาติ ด้วยหลักการนี้หน้าเครื่องจับยุงของไบโอเจนท์จึงจำเป็นต้องเป็นสีดำบริเสณกลางเครื่องให้ยุงเห็นชัดเจนโดยกาารตัดกับพื้นที่สีขาวโดยรอบ

เลียนแบบการหายใจออกของมนุษย์

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสารล่อลยุงที่สำคัญ เพราะเป็นการเลียนแบบลมหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ก้าซ คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกส่งผ่านทางหน้าเครื่องผ่านแท่งส่งก้าซ ในเวลา 24 ชั่วโมง อัตราการปล่อยก้าซที่ใช้ จะอยู่ที่ระหว่าง 200 – 500 กรัม

ภาพรวมการทำงานของกับดัก

ยุงที่ต้องการเลือดคือยุงเพศเมียเท่านั้นเพราะต้องการโปรตีนจากเลือดไปสร้างไข่ เมื่อยุงหิวมันจะเริ่มหาเหยื่อโดยการดมกลิ่นเป็นหลัก เมื่อมันได้กลิ่นเหงื่อและคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเริ่มบินเข้ามาใกล้เครื่องและเมื่อบินเข้ามาใกล้มากพอ แรงดูดลมตรงกลางเครื่องจะดูดยุงลงไปที่ถุงจับทันที จากนั้นยุงจะบินหนีออกมาไม่ได้ ด้วยแรงของพัดลมที่ดูดขังยุงเอาไว้นั่นเอง ยุงจะแห้งตายเองตามธรรมชาติจากภาวะขาดน้ำ

เครื่องมือที่ดีที่สุด
ในการจับยุง

เครื่องจับยุงไบโอเจนท์เป็นเครื่องมือที่ได้รับการการันตีจากนักกีฏวิทยา นักวิจัยทั่วโลกว่าสามารถล่อและดักจับยุงเพศเมียได้ดีที่สุด เครื่องจับยุงไบโอเจนท์ได้รับการรับรองว่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และยืนยันได้จากงานวิจัยจำนวนกว่าสา มร้อยฉบับจากทั่วโลก

มีชีวิตอย่างฉลาด คิดอนุรักษ์ ใช้เครื่องจับยุงไบโอเจ้นท์

ถ้าคุณมีปัญหาหรือข้อสงสัย ติดต่อเรา