เงื่อนไขการจัดส่งและการชำระเงิน

ราคาและค่าขนส่ง

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่มจะถูกเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายของการออกใบแจ้งหนี้ ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทาง และจะถูกเพิ่มเข้าไปในขั้นตอนสุดท้ายของการออกใบแจ้งหนี้เช่นกัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

ท่านสามานรถเลือกวิธีชำระเงินได้หลากหลายวิธี สินค้าจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทตราบที่การชำระเงินยังไม่เสร็จสมบูรณ์

ข้อตกลงทางการขาย

สินค้า การบริการ ราคาทั้งหมด ที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์นี้ไม่มีภาระผูกพันใดๆทางกฎหมาย รวมถึงรายการสินค้า ต่างๆในแคตตาล็อกออนไลน์นี้
หลังจากที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคลิ้กคำสั่ง “สั่งซื้อ” บนหน้าการยืนยันการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อนั้นถือ เป็นคำสั่งผูกพัน หลังจากนั้น ท่านจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อ ข้อตกลงในการขายจะสมบูรณ์เมื่อมีการยืนยัน การจัดส่งสินค้าหลังจากการได้รับการชำระเงิน
ถ้าท่านไม่ได้รับการยินยันคำสั่งซื้อ หรือการยืนยันการจัดส่งสินค้าภายใน 2 สัปดาห์ จะถือว่าท่านไม่มีข้อผูกพัน การสั่งซื้อตามกฎหมายแต่ประการใด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ที่ http://vpmc.co.th/th/terms-and-conditions/

การจัดส่ง

การจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่ปลายทาง และสินค้าที่สั่งซื้อ